Najlepšie stávkové kancelárie na Slovensku 2023

Slovenský trh je pomerne bohatý ke príde na stávkové kancelárie na slovensku monosti pre stávkarov, a preto môe niekedy by vemi nároné sa v ponuke zorientova. Pripravili sme pre vás prehad najlepších stávkových kancelárií, ktoré ponkají kurzove stavky. V tomto lánku sa pozrieme na proces registrácie, dostupné platobné monosti pre tipujúci, aplikáciu stávkové kancelárie, bonusy a ich podmienky a tie na monosti stávkovanie na ivo, alebo špeciálne ponuky.

3 najlepšie stávkové kancelárie na Slovenskom

Najlepšie stávkové stránky Uvítacie ponukyOdkaz na bezplatné stávky
Tipsport
Bet365 Android
vstupný bonus 4,000€, registračný bonus 15€ Získajte bezplatné stávky >
Fortuna
Bet365 Android
vstupný bonus 30€ s možnosťou využiť ho v stávke bez rizika tiež do 30€ Získajte bezplatné stávky >
Doxxbet
Bet365 Android
vstupný bonus 2,000€ a bonus na stávku bez rizika do 20€ Získajte bezplatné stávky >

Proces registrácie

Tipsport stavkova kancelaria

Kadý tipujúci, ktorý sa chce bavi na stránkach stávkovej kancelárie Tipsport sa musí registrova v pomerne jednoduchom procese. Na stránkach kancelárie jednoducho kliknete na tlaidlo registrácia v pravom hornom rohu a môete zaa. Uvediete svoje meno, slovenský telefónne íslo, email a kancelária vám následne pošle odkaz na overenie útu. Všeobecné pravidlo je, e kadý stávkar môe v Tipsporte ma iba jeden hrásky úet.

Ako náhle dokoníte on-line as procesu registrácie, aká vás ešte osobné potvrdenie identity na poboke. Budete sa teda musie vyda do kamennej prevádzkarne stávkovej kancelárie a proukázat svoju totonos platným dokladom s fotografiou.

Registraný proces v Tipsporte nie je nároný a všeobecne ho hodnotíme kladne, avšak pre pretrvávajúce nutnos stávkarov dochádza na kamennú poboku registráciu hodnotíme 4,5 body z 5.

Doxxbet stávková kancelár

Ak ste sa rozhodli pre stávkovanie na stránkach Doxxbet stávkovej kancelárie a kasína, budete sa musie registrova a vytvori si hrásky úet. Jednoduchý postup zaína kliknutím na zvýraznené tlaidlo registrova sa v pravom hornom rohu, ktoré vás prevedie do online formulára pre vyplnenie vašich osobných údajov. Uvádza sa štandardné informácie ako je vaše celé meno, email, telefónne íslo. Po dokonení procesu on-line registrácia máte pred sebou stále fyzickej potvrdenie identity na kamennej poboke stávkovej kancelárie. Táto as bohuia nemôe by nijako obišli, kee ide o poiadavku slovenských legislatívy. Poboka vašu identitu overí a následne máte ihne plne funkné hrásky úet. Registrácia je opä pomerne nenároná, zvládne ju aj technicky znenazdajky lovek. Opä pre nutnos overenie na poboke hodnotíme proces 4,5 body z maxima 5 bodov.

Stávková kancelária Fortuna

V kroku jedna u registrácia v stávkovej kancelárii Fortuna sa musíte preklika k odkazu, ktorý vás alej prenesie do asti a registraným formulárom. Oproti iným stránkam je tlaidlo “registrácia” menšie a nie je tak farebne zvýraznené, hadajte ho preto v pravom hornom rohu webovej stránky. Po vyplnení klasických osobných údajov vám Fortuna pošle sms správu, ktorá slúi k aktivácii vášho útu. Poda nariadenia slovenských legislatívy je opä potrebné vykona fyzické overenie identity na poboke stávkovej kancelárie. Nestaí k tomu jeden doklad, ale dva doklady s fotografiou, preto bute pripravení s obianskym preukazom a pasom, i vodiským preukazom. Registraný proces nie je zloitý, zvládne ho skutone kadý. Kee aj tu sa musia fyzicky ukáza na poboke, stále hodnotíme 4,5 body z 5 moných.

Dostupné platobné metódy v stávkových kanceláriách

Ako zaplatíte u Tipsport stávkové kancelárie?

V dnešnej dobe je absolútnym štandardom, e stávkové kancelárie ponúkajú široké spektrum platobných metód tak, aby si kadý tipujúci mohol pohodlne zvoli tú, ktorá mu najviac vyhovuje. U Tipsportu sa môete jednoducho spoahnú na jednu z týchto metód:

Metódy vkladuBankový prevod, Platobné karty – Visa, Mastercard, Maestro, slovenský sporitea, VÚB Banka, Tatra Banka, Poštová banka, Skrill (Moneybookers), Paysafecard, vklady na poboke
Metódy výberuBankový prevod, Skrill (Moneybookers), Paysafecard, výplaty na poboke
Doba spracovania platiebVklady – okamité (bankový prevod do alšieho da), Výbery – 1-3 pracovné dni

Všetky vklady a výbery na poboke sú bez poplatku, Paysafecard si bude útova 5% poplatok poda výšky vašej transakcie a zvyšok prevodov je spoplatnený poda vašej banky. Minimálny výber hotovosti na poboke je 1 euro a maximálne 1000 euro. Ponúkané platobné metódy hodnotíme ako výborné a dávame 5 bodov z 5.

Aké platobné metódy poskytuje Doxxbet stávková kancelária?

Metódy vkladuSporopay, Tatra Banka, UniPlatba, VÚB banka, OTP, Fio banka, SOB, platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro, sluba Viam, Skrill (Moneybookers)
Metódy výberuBankový prevod, Skrill (Moneybookers), výplaty na poboke
Doba spracovania platiebVklady – okamité (bankový prevod do alšieho da), Výbery – 2-5 pracovných dní

U stávkovej kancelárie Doxxbet je k dispozícii celý rad platobných metód. Vklady sú spoplatnené poda stanovenej voby výberu a banky, pouitia elektronickej peaenky Skrill (Moneybookers) je zadarmo, Paysafecard si bude útova 3% z výšky transakcie a minimálna suma pre bankový prevod je 10 euro, priom bankové prevod môe zabra pár dní.

Výplaty majú menej moností a trvajú všeobecne dlhšie. U bankového prevodu musíte poíta s oneskorením a 5 dní v maxime a minimálne sumou pre výber 10 euro. Výberová metóda Skrill (Moneybookers) je oproti tomu vemi rýchla a trvá len niekoko desiatok minút. Je tie dobré pamäta na to, e ak pri výbere vašich výhier zvolíte inú platobnú metódu, ne ktorú ste zvolili pri vkladaní peazí na váš hrásky úet, bude vám zapoítaný poplatok vo výške 5%. Monosti platieb hodnotíme ako dobré, pedevší pre širokú ponuku metód, ale pre dlhú dobu spracovania bankového prevodu dávame 4,5 bodu z 5.

Platobné metódy u Fortuna stávkové kancelárie

Posledný stávkovou kanceláriou, u ktorej budeme hodnoti jej platobnej metódy je Fortuna, ktoré oproti predchádzajúcim stávkovým kanceláriám nedisponuje elektronickými peaenkami ako monosami pre vytvorenie vkladu.

Metódy vkladuTatra Banka, UniCredit banka, VÚB banka, Poštová banka platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro, vklad na poboke
Metódy výberuBankový prevod, výplaty na poboke
Doba spracovania platiebVklady – okamité, Výbery – 1-2 pracovných dní

Limit pre výber vašich výhier prostredníctvom bankového prevodu je stanovený na 10 eur a budete u neho musie poíta s dobou trvania 1 a 2 pracovné dni. Limit pre vykonanie vkladu na váš hrásky úet je 1 euro. Platobné metódy dostupné u Fortuny hodnotíme ako dobré, ale nie je tu na výber veké mnostvo metód ani elektronické peaenky. Pre krátku dobu spracovania prevodu a nezpoplatnnost hodnotíme 4,2 body z 5 bodov.

Stavkove kancelarie bonusy v najlepších slovenských stávkových kanceláriách

Fortuna vstupný bonus za registráciu 

Ak mate radi online stavkovanie rozhodne oceníte aj vstupné bonusy. Fortuna prináša všetkým novo registrovaným stávkujúcim Fortuna bonus za registráciu. Ten predstavuje 100% vášho prvého vkladu a môe sa vyšplha a do maximálnej výšky 1000 euro. K tomu ešte po fyzickom overenie vašej identity na poboke získate bonus 20 euro na všetko prvej stávky. Podmienky získania vstupného bonusu a 1000 euro zahajú vklad na váš hrásky úet v minimálnej výške 50 euro a to do desiatich dní od vytvorenia registrovaného hráskeho útu. alšou podmienkou pre skutoné zzískání bonusu od Fortuny je presadenie sumy v hodnote 10tich násobku vášho prvého vkladu na úet a k tomu bonus s kurzom minimálne 3. Fortuna bonus nedostanete naraz, ale je rozdelený na 2 asti. V prvej fáze musíte prestávkova štvornásobný obnos vášho pôvodného vkladu a bude vám vyplatená jedna pätina bonusu. V druhej fáze musíte prestávkova 16tich násobnú sumu a potom dostanete zvyšné štyri pätiny bonusovej iastky. Ak však chcete vsádza na e-športy alebo vykonáva ivé stávky, tieto sa vám nebudú do presadenie sumy zapoítava. Pro pomerne vysoké poziadavky na pretoenie hodnotíme vstupný bonus Fortuny 4,3 z 5 bodov.

stávkové kancelárie na slovensku

DoxxBet bonus – co aka ako odmenu za registráciu? 

Doxxbet stávková kancelária prináša novo registrovaným lákavý bonus 100% za prvý vklad, ktorý môe maximálne dosiahnu a 2000 euro. Bonus opä nie je vyplácaný naraz, ale je rozdelený na pätiny. Tento vstupný bonus navyše môete kombinova s alšími ponukami Doxxbet ako je bezriziková stávka, ktorá vám garantuje, e neprídete o svoj vklad v prípade, e prehráte na svojom úplne prvom tiketu, alebo s nástrojom BetBuilder, ktorý nanovo stávkujúcim dáva monos stávkova a niekoko stávok na jeden zápas. Ako bolo spomenuté, bonus je vyplácaný postupne po 20% celkovej sumy a je podmienený presadením sumy, ktorá predstavuje desiatich a šestnástich násobok vášho pôvodného vkladu. Zapoítajú sa vám len plne vyhodnotené tikety a naopak tie duplicitné sa nepoítajú. Tento vstupný bonus pre nových hraov hodnotíme ako výhodný, avšak stále sú zde vysoké poiadavky na pretoenie, preto udlujeme 4,5 bodov z 5 moných.

Tipsport bonus – aká je nabídka pre nové stávkare

Pokud sledujete stavkove tipy na dnes, tak urit víte, e Tipsport stávková kancelária má také pestrú ponúku. Tipsport tie ponúka svojim nováikom 20 euro ako bonus na prvý stávky, ktorý získate akonáhle overíte svoju identitu na niektorej z kamenných poboiek stávkovej kancelárie. Okrem toho je tu tie bonus 100% k vášmu prvému vkladu, ktorý sa môe vyšplha a do neuveritených 4000 euro. Všetko záleí na tom, koko vloíte ako váš prvý vklad. Ak napríklad na svojej hráskej konto uloíte 200 euro, Tipsport vám ako bonus pripíše 200 euro, teda 100% vášho prvého vkladu a budete ma k dispozícii celkom 400 euro. Samozrejme aj tento bonus má svoje podmienky, ktoré je potrebné splni, aby ste mali na ne nárok. Aby ste bonus skutone dostali, musíte prestávkova sumu 600 euro na stávkach a kurzom o minime 1.5 a kadý de sa vám zapíše na splnenie iba maximálne 40 euro z akejkovek hodnoty, ktorú ten de prosázíte. Podmienky pre vyplácanie sú opä pomerne striktné, potom o v stávkovej kancelárii miniete 60 euro, bude vám vyplatené 5 euro bonusu. Tento vstupný bonus hodnotíme 4,8 body z 5, alebo se jedná o najvyššiu ponúku bonusu a podmienky získania sú prehladné a srozumitelné.

Živé sázení ve Fortuna, Tipsport a Doxxbet

Všetky tri slovenske stavkove kancelarie ponúka monos vsádza na vemi pestrú škálu športov. Od futbalu, ktorý spolone s hokejom patrí tradine k tým najpopulárnejším monostiam, a po gold, tenis, bojové športy, alebo napríklad na e-športy. Kadá z uvedených stávkových kancelárií tie ponúka monos vsádza na ivé prenosy. Pri všetkých stávkových kancelárií staí na webových stránkach vyhada vami poadovaný šport a rozkliknú ponuku, následne sa vám rozbalí prehad moných stávok, kurzov, zápasov a najrôznejšie analýzy.

Zoberme si futbal ako jeden šport, na ktorom porovnáme stávkové monosti všetkých troch kancelárií.

  • U Tipsport máte monos si stavi na: zápas, prvý polas, štrajk bez remízy, handicap, poet gólovú, tým dá gól, kadý tím dá gól, výsledok a góly, strelci, rohy, lté karty – 4,7 bodov z 5
  • U Doxxbet môete pri futbale vsádza na: polas, presný výsledok, handicapy, góly, ostatné, celkový výsledok – 4,0 body z 5
  • U Fortuny si vsadíte na celý rad moností, ktorých sme vo výsledku napoítali nieo cez 60 a preto uvedieme len niektoré príklady: zápas, prvý polas, štrajk bez remízy, handicap, poet gólovú, tým dá gól, kadý tím dá gól, rozmedzí medzi góly , strelci gólov a alšie. 5 bodov z 5

Ako najlepší stávkovú ponuku hodnotíme Fortuna, ktorá skutone poskytuje obrovský poet moností na ktorej si stavi pri stávkovaní na futbalové zápasy, ale aj alšie športy.

stávková kancelária fortuna

Aplikácie pro chytré telefóny

Všetky spomínané stávkové kancelárie tie poskytujú monos stiahnutia aplikácie pre chytrý telefón s Android alebo iOS systémom. Vo všetkých prípadoch sa jedná o vemi kvalitnú a podarenej aplikácie, ktoré prehadne zastúpi webové stránky a umoní vám vsádza pohodlne z vášho telefónu takmer odkiakovek. V kategórii aplikácií hodnotíme všetky tri stávkové kancelárie 5 body z 5 moných.

Ktorá stávková kancelária je najlepšia?

V tomto článku sme si porovnali slovenských stávkové kancelárie, ktoré by mohli smelo konkurovať aj zahranicne stavkove kancelarie – konkrétne Tipsport, Fortuna a Doxxbet. Všetky stávkové kancelárie sme hodnotili v kategóriách registrácia, vstupný bonus, aplikácie, stávkové možnosti a platobné metódy. Poďme sa teda pozrieť, ktorá kancelária získala najviac bodov a umiestnila sa na prvom mieste.

Kategoria registrácie: 

V tejto kategórii sme všetky stávkové kancelárie ohodnotili 4,5 body z 5 možných, pretože proces registrácie sa príliš nelíši. Vždy zahŕňa online formulár a aktivačný sms, pričom po vykonaní online časti registrácia je potreba osobne sa dostaviť na overenie totožnosti na pobočke, čo považujeme ako nie príliš pohodlné, avšak jedná sa o legislatívnu úpravu pre Slovensko.

Kategoria platobné metódy: 

V kategoii platobných metód si najlepšie viedla kanceláriu Tipsport, ktorá ponúka veľké množstvo platobných metód vrátane online peňaženiek a platby spracováva rýchlo s len minimom poplatkov. Na druhom mieste sa umiestnila kancelária Doxxbet, ktorá získala 4,5 bodov za veľký počet platobných metód, avšak dlhé sprocesovanie výplaty prevodom nna účet ju radí na druhé miesto. Na treťom a poslednom mieste sa umiestnila Fortuna, ktorá má najmenší ponuku platobných možností a neposkytuje online peňaženky, preto ju hodnotíme 4,2 body.

Kategoria vstupný bonus: 

V kategórii vstupného bonusu si najlepšie viedla Tipsport, ktorá získala 4,8 bodov pre najvyšší možný bonus a jasne stanovené podmienky. Ďalej na druhom mieste sa umiestnila Doxxbet – 4,5 bodov z 5 možných, ktorá má veľmi príjemný bonus, ale pomerne vysoké podmienky pretočenia pre jeho získanie a posledná je Fortuna – 4,3 z 5 bodov, ktorá má vysoké podmienky pretočenia a najnižšie ponúkaný maximálny bonus.

Kategoria aplikácia: 

V tejto kategórii hodnotíme Fortunu, Doxxbet aj Tipsport rovnakým počtom bodov – 5 z 5, keďže všetky poskytujú aplikáciu, ktorá je veľmi kvalitná a podarená.

Kategoria stávkové možnosti: 

V tejto kategórii jednoznačne zvíťazila Fortuna, ktorá má najviac možností stávok, preto získala 5 bodov z 5. Na druhom mieste je s pomerne bohatou ponukou Tipsport s 4,7 bodov z 5, a posledný v tejto kategórii je Doxxbet s 4,0 bodmi z 5.